torsdag 13. desember 2007

Fødsel, ekteskap og død - hvor i allverden er kildene?

Dersom man leter etter slekt i USA, er det ofte vanskelig å vite hvor man skal få tak i kilder. Hvis emigranten vår slo seg ned i et område med flere nordmenn, valgte de ofte å bygge kirke før de bygde skolehus. Dette resulterte også i at de hadde kirkebokføring som vi hadde her i Norge.

Mange av kirkebøkene finnes filmet i Norge, nemlig hos Utvandrermuseet på Hamar! Selvsagt ikke alt, men mye finnes her. Jeg har ikke vært der selv, men en telefon til museet kan nok fortelle hva de har.

Fødsel/ekteskap og død ble også registrert av "county-clerken" i fylket der folk bodde, vi kan kanskje kalle ham "fylkesmannen"? Les mer om dette her Vital Record Information. Et problem vi kan støte på, er at en hendelse er hos en instans i én tidepoke, for så å være i en annen instans i neste. Men, oftest får man tilbakemelding fra den man henvender seg til, med beskjed om hvor det er å finne. Som regel koster det litt å få denne informasjonen. Flere steder godtar kredittkort, som helt klart faller billigst på grunn av bankenes avsindige gebyrpolitikk.

Eksempel på Dødsattest

Det er umulig å lage en komplett linke-liste over kilder/steder for å finne kilder. Det beste er å be om hjelp av folk som bor i området man har behovet, og heller betale litt for dette. Et fantastisk sted å begynne, er Cyndis-list
Ingen kommentarer: