lørdag 1. desember 2007

Slektsforskerdagen - drodlemøte med alvor!

Ad-Hoc utvalget for Slektsforskerdagens framtid i DIS-Norge har hatt sitt første fruktbare møte.

Vi var 4-5 (nærmere 4) som var på møtet - og vi hadde ide-myldring blant annet på tema for de neste årenes arrangementer. Torill fra Trondheim hadde satt ned en flott liste som vi kunne lage mye moro ut av, og ideene rundt denne listen ble mange og gode. Vi kommer nok til å gi mange arrangementskomiteer grå hår når de får vite hva de skal jobbe med i åra framover!!

En viktig ting med det å ha et tema for et slikt arrangement, er ikke bare det at vi skal ha en felles "plattform" for aktiviteter og markedsføring, men for å få ideer og innspill til lokale sær-emner, dra nytte av egne og andre sine ressurser på foredrag, og å kunne ha noe å jobbe mot i løpet av hele året. Kanskje ved å bruke dette i mindre målestokk som tema på medlemsmøter, kurs og annet, for så å ha en "happening" på Slektsforskerdagen.

Det å jobbe med Slektsforskerdagen - særlig å jobbe på selve dagen - er helt utrolig moro, å møte medlemmer og andre, hjelpe folk med å komme igang, hjelpe folk med å finne slekt eller komme med tips om hvor de kan lete! Det er også moro å møte utstillerne, ofte de samme år etter år fra forskjellige institusjoner, og skravle og oppdatere seg på hva som er nytt i vår verden!

Jeg håper vår Ad-Hoc komites arbeide vil falle i smak hos de andre arrangementskomiteene rundt om i landet, og at vi kan komme med gode ideer om hvordan vi sammen kan markere Slektsforskerdagen rundt i landet.

Slektsforskerdagen - når den er??? Siste lørdag i oktober vel!

3 kommentarer:

Liv Ofsdal sa...

Dette høres spennende ut!! Er spent på hva det virkelig kan komme ut av dette i praksis :)

Vidar Øverlie sa...

Dette var et meget positivt tiltak som lover godt for Slektsforskerdagens fremtid.

LivS sa...

Gleder meg til alle gode ideer.
Det blir nok bra dette :)