tirsdag 12. februar 2008

Det første styremøte i en ny periode...

er alltid litt spennende.

Det var et stort styre som møtte i Lakkegata i dag, 10 ivrige og arbeidslystne! En måtte dessverre melde forfall pga jobb. En annen har blogget om styremøtet vårt, nemlig Torill, DIS-Norges leder som også sitter som styremedlem i vårt styre.

Med en agenda som inneholdt 11 saker, alle like viktige å få tid til og besnakket - og med en ivrig gjeng, ble det helt nødvendig for et par av styremedlemmene å stikke ned for å donere enda et lite bidrag til Europark i enden av bygget.

Vi gjorde ingen revolusjonerende vedtak, men vi fikk på plass en del faste oppgaver, noen nye temaer på medlemsmøtene, og sommerutflukten er forhåpentlig i boks! Noen detaljer må klarlegges, og så er det ut på tur i det grønne i juni!!

Spennende med 2 av de nye medlemmene i styret som er interessert i DNA-genealogi - National Geographics prosjekt The Genogaphic Project og det blir tema på medlemsmøtet vårt i september!

Så må vi se hva vi greier å få til av aktiviteter, både i Lakkegata og ute i våre regioner, som omfavner både Øvre Romerike og Nedre Romerike, Follo, Asker/Bærum og selvsagt Oslo.


Velkommen til en propellert vinter/vårsesong i DIS-Oslo/Akershus!

Ingen kommentarer: