mandag 28. april 2008

Hør etter hør etter!

Denne er litt intern, men et svar på Skalden sitt kvad som kan leses via Torill sin blogg


Hør etter! Hør etter! Hør Lilledronningas ord!

Skalden fikk ei skikkelig takk
fra vårblotets utsendinger,
Dronning Torills jarler
hirdmenn,
leilendinger og legdekaller
treller og skjermtauser!
Hør etter!

Jeg vil riste en takk til skalden
skål skal han ha for sitt kvad
Runer ristes i husmannsbloggen
fra Lilledronningen på Enga
snart går ferden i østerled
til Landet i Midten
Men først skal vi kvede en takk
takk til han som kveda


DISsere i alle lag
blandt legdekaller og skjermtauser,
runeristere og slektsdiggere!
En takk fra leilendingene
særs fra Oslo/Akershus-steinen
vi som rister runer og stadig
er at bivåne på blafreskjermer!
En takk for det gilde vårblot.
En takk til Dronning Torill
som sa
2 år til skal bli!

1 kommentar:

TorillJ sa...

Laila, jeg er imponert, du avslører stadig nye kvaliteter. Dette var bra! Hva med å skrive en sang til oss?