tirsdag 1. april 2008

Travle tider i vente..

Da er det slutt på slaraffenliv og mer sol enn mat!

I morra er det første medlemsmøte etter ferien, og vi skal ha magasin-mysing og kaffe-slabbedas. Jeg håper vi får tid til en lang ti-minutter med leder i DiS-Norge, Torill Johnsen. Hun skal fortelle litt om det forestående Landsmøtet i foreningen, lufte noen tanker og forslag som skal legges fram. Det er mulig vi får tid til en diskusjon også, hvem vet?

Fredag håper jeg å få tid til et møte med en datautstyrsleverandør til Lakkeli, vi skal ha en prosjektor opp i taket for å kunne gjøre kurs og møter mer effektive. I dag er det et kabel-surr uten sidestykke! Og vi bruker de største og tykkeste bøkene i biblioteket som byggemateriale for å få ting høyt nok. Nå skal vi ha takmontert utstyr!

Framover vil det gå slag i slag med både administrativt arbeide og med morsomme aktiviteter, særlig står Emigrasjonsseminaret 12-13 april, og Slektsdag på Jessheim 15. april fram som kjempegøy! Håper det kommer mye folk på Jessheim, slik at vi føler at tiden vår er verdt å sette av. Det neste store blir Landsmøtet siste helgen i april. Da skal det styres og diskuteres!

DIS-Øvre Romerike
er et faktum, og vi vil i løpet av 2008 formalisere arbeidsgruppen til et styre, og evt. få litt tips fra andre fylkeslag om hvordan de administrativt organiserer sine regionslag og lokale grupper. Kanskje vi etter hvert finner ut at vi trenger å utvide DIS-Øvre Romerike til DIS-Romerike (altså inkludere Nedre Romerike) Det hadde vært flott å få DIS-Oslo/Akershus med de forskjellige regionslag: DIS-Follo, DIS-Romerike og DIS-Asker og Bærum. Da vil aktivitetene våre komme ut medlemmene, ikke omvendt. Foreløpig er det vel ikke nødvendig med noe mer lokal oppdeling, men dersom det blir mange medlemmer i en kommune, kan det jo kanskje bli aktuelt med en lokal gruppe. Vi får se hva behovet er, og hva medlemmene etter hvert ønsker. Noen må gjøre jobben også!

Vi skal i mai ha et nytt møte i samarbeide med Ski Slektshistorielag - noe som er utrolig spennende og moro! Tema og program er ikke helt på plass, men datoen - 21. mai - er satt av! Kanskje vi etter hvert ser behovet og mulighet for et DIS-Follo gjennom dette samarbeidet?

DISframtiden er spennende - og sikkert ikke uten DISkusjoner og DISputter!

2 kommentarer:

TorillJ sa...

åværende løsning er farlig. UNder kurset vi holdt sist trakk jeg i en ledning og hele maskina datt i gulvet. Underlig nok overlevde den, men neppe flere saltoer på den. Bedre med fast utstyr.

Laila Christiansen sa...

Nemlig!
Vi får bare sette igang, styret har sagt KJØP, og vi har satt av peng. :-)