mandag 14. april 2008

Ungdommen har kommet til DISchat!

En arti liten prat foregikk på DISchat for noen minutter siden. Det var unge Joakim på 13 og unge Per-Olav på nylig fylte 18 som pratet skole. Joakim fortalte gledestrålende om en flott karakter i tysk, og Per-Olav fulgte på, han også hadde fått bra uttelling på en prøve. Det er utrolig hyggelig at vi har fått inn disse ungdommene, det har dukket opp noen flere også den siste tiden.

Dette viser vel at interessen for slekt og historie nå brer mer om seg også blandt den oppvoksende slekten. Dette kan nok Internett ta en stor del av æren for. Kanskje også at barn og unge får lyst til å finne ut hvor de kommer fra i vår tid med mye flytting og familier med både dine, mine og våre barn. Slektstrærne får nok mange greiner i mange retninger!

Jeg håper og tror at rekrutteringen til vårt slektsmiljø bare blir større, og kanskje Per-Olavs forslag til vårt Landsmøte om Ungdomsmedlemskap i DIS-Norge kan være en ide til å få enda flere til å bli med i miljøet?

Stå på gutter!

Ingen kommentarer: