tirsdag 25. november 2008

Navn - inspirasjon fra Torill

Torill har i dag skrevet om sitt etternavn Johnsen.

Det ga meg inspirasjon til å fortelle om mitt pikenavn, Normann.

Normann er et familienavn med gammel opprinnelse, det skal være to store slekter særlig som bruker dette navnet. En som stammer fra nord, og en fra Drammensområdet. Ikke siter meg på dette, jeg har ikke forsket på det.

Fordi:
og legg merke til hvor de bodde når han ble døpt i 1883... Lakkegata 20. Kan ikke være langt unna Lakkegata 21, selvom nr. 20 i dag ikke eksisterer lenger.

Dette er den første Normann i min familie. Oldefaren min het Larsen i 1900-tellingen, da han bodde på Ask i Gjerdrum som skredderlærling. Det var en kjent sak at man ikke kunne gå rundt og være håndverksmester med et navn som Larsen.... så han kutta det like gjerne ut, og ble altså en Normann.

Helt greit for meg, jeg synes Normann er fint jeg. Derfor har jeg også beholdt det som mellomnavn, selvom navnet mitt ble litt langt, så måtte jeg bare ha med Normann. Eneste Normann i Sverigesgate jeg!

Laila Normann Christiansen.

1 kommentar:

Petter Stene sa...

Jeg brukte noen år på å finne opphavet til Stene navnet, og fant det til slutt i forrige måned på Statsarkivet i Trondheim.

http://petters-slekt.blogspot.com/2008/11/mitt-navns-opphav.html

Synes det er viktig informasjon, å vite hvor man kommer fra.

Petter