fredag 27. mars 2009

Romerikssang

I hylla mi har jeg mye rart. Blant annet et nr. av "Kjenn ditt Land, som ble gitt ut av foreningen ved samme navn. Det nr. jeg har er fra Oktober 1928, og er redigert av Skolebestyrer B. A. Grimeland.

Inni dette specialnummer over Romerike, som kostet den store sum av kr 1.50, er det tatt inn en sang om raumarene, Romerikingene. Denne sangen - med noter og alt, var tilegnet Sangkoret Fossegrimen i Blaker, og er laget av J. Stortrøen. De som kan noter greier nok å få melodien og.

Ingen kommentarer: