mandag 31. august 2009

Greier vi å få til noe på Nedre Romerike?

I dag sender vi ut invitasjoner til våre medlemmer som er tilknytta kommunene på Nedre Romerike. De vil bli invitert til et møte i Historielagets Hus på Skedsmo - hvor vi vil måle interessen for en lokal gruppe for regionen Nedre Romerike. Greier vi det tro?

Det å få folk til å komme seg innover til Oslo, er ikke lett. Og det er fullt forståelig. Så derfor vil vi forsøke å få til noe ute i regionene. Øvre Romerike er allerede et faktum. Godt samarbeide med Ski Slektshistorielag er etablert. Da er det bare Nedre Romerike og Asker/Bærum igjen!

Vi håper bare at det kommer noen som er villige til å ta ansvar i gruppa og, som kan lage møter, som er kreative og initiativrike! Vi må ha det kreative ansvaret ut av styret.

Spennende!

Ingen kommentarer: