søndag 16. august 2009

Nordisk ordliste for slektsforskere

DDIS-Norge er med i et organisert samarbeide over landegrensene her i Norden. Dette heter Nordgen. ("Nordisk genealogisk samarbeidskomité") Samarbeidet startet i 1993.

"Nordgen" er en nordisk interesse- og samarbeidskomité, representanter fra de landsdekkende slektsforskerorganisasjonene i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island Komitéens formål er blant annet å fremme kontakten mellom landene, utveksle erfaringer og kunnskap, samt å stå for nordiske arrangementer med forskjellige tema. Møtene går på rundgang i de forskjellige landene, og i år skal komiteen møtes i Falkøping i Sverige, der hvor også de Svenske Slektsforskerdagene 2009 blir arrangert.

Et av de prosjektene Nordgen har jobbet med, som synes for oss vanlige slektsforskere, er en ordliste, hvor man får forklaring på ord som kan være vanskelige å forstå. Ordene blir oversatt til alle språkene.

Jeg slo inn ordet "Frälsegård" - og fikk svar prompte:

ID English Svensk Norsk Dansk Finsk Islandsk
1155tax-exempt farmfrälsegårdskattefri/adelig gård selvejergård ? rälssitila býli undanþegið skatti

En fin ressurs dersom man har slekt i et av landene, og/eller har litt vondt for å forstå godt!

Ingen kommentarer: