tirsdag 29. september 2009

Slektsforskerdagen 2009

Det er mye som skal på plass når man skal arrangere Slektsforskerdag! Mye går på ren rutine, dette har vi gjort før, men så må man jo finne på litt nytt og.

I år har vi valgt å lage en "messeavis" istedetfor å dele ut masse flyers. Denne avisen ble på 16 fargerike sider, og går i trykken i morra. Vi har fått noen annonsører, slik at vi ikke bruker hele budsjettet på blekka, og vi tror den blir fin! Både artikler om årets tema "Familieminner", info fra forskjellige utstillere, og info om foreningen vår har fått plass.

Ellers er det mye brosjyremateriell fra foreningens aktiviteter som skal produseres og kopieres opp, så her går hjemmetrykkern for fullt, og fargelasern i Lakkeli skal få kjørt seg utover ja....

Vi er snart i mål!