torsdag 26. november 2009

Farvel Norge - utvandrerne til Amerika (del 1)
En av bøkene som har vært med meg i båt over Atlanterhavet, er Sverre Mørkhagens bok, Farvel Norge - Utvandrerne til Amerika.

Sverre Mørkhagen har gått grundig til verks når han har jobbet med denne boken. Han starter med begynnelsen, hvordan og hvorfor de første emigrantene samlet seg om Kleng Pedersen Hesthammer (Cleng Peerson). Historien om Restaurationen er jo velkjent, men Mørkhagen har gått litt videre inn i materien, tatt for seg litteratur, brev og kilder som forteller mer detaljert om religionsforfølgelse, embetsmennenes utnyttelse av allmuen og hvordan "utvandrerraseriet" utviklet seg gjennom landet.

Vi får lese om de tusener av norske sjøfolk som havnet i engelsk krigsfangenskap - protokollene fra 1807-1814 inneholder 3142 norske navn. Listen finner du søkbar på Digitalarkivet. Mange av disse fangene ble hjulpet av engelske kvekere, og tok med seg deres "religion" hjem til Norge. Dermed var grunnlag for forfølgelse fra det norske presteskapet lagt også for dem. Lars Larsen Geilane var en av disse fangene. Han ble arrestert allerede i 1807, og satt i engelsk fangenskap helt til 1814. Lars Geilane og hans familie er dro med Restaurationen fra Stavanger i 1825. Han og familien har hatt en framstående plass i den tidlige, norske emigranthistorien, de hjalp mange norske immigranter videre når de først var kommet til Amerika.


Mørkhagen gir oss overbevisende innblikk i hvordan kunnskapen (og misforståelser og ren løgn) om livet i Amerika bredte seg rundt i landet, brev hjem fra emigrantene til slekt som ble skrevet av og sendt rundt til slekt og kjente. Flere laget skrifter som ble trykket opp og solgt i gamlelandet (f.eks. Ole Rynnings "Sandfærdig beretning om Amerika. Til oplysning og nytte for bonde og menigmand". Det er også gitt ut flere bøker med brev-samlinger.


Diskusjonene og motforestillingene, hvordan presteskap og øvrighet satte seg imot utvandringen, hvordan de spredte løgn om hva folk kunne forvente seg dersom de våget å reise. Mørkhagen tar også opp til diskusjon hva som egentlig var grunnen til den enorme utvandringen fra Norge. Var det det nevnte presteskapets forfølgelse av menigmannen, embetsfolkets utnyttelse av bondestanden eller skattepress? Eller var det rett og slett overbefolkning? Feilslåtte avlinger, for tidlig frost og mange mennesker - alt dette førte til dårlige tider i Norge. Folk solgte alt de hadde og reiste!

Jeg har enda ikke fått lest ferdig boken, men etter ca 150 sider (av 660) er jeg overbevist, dette er "boken" for den som vil ha en grundig og samlet framstilling av emigrasjonen fra Norge til Amerika.  Mørkhagen må ha lest seg gjennom hundrevis av bøker, litteraturlisten og kildelisten hans er enorm! Jeg gleder meg til å fortsette lesingen, og gleder meg til å besøke Amerika-samlingen på Nasjonalbiblioteket når jeg kommer hjem en gang uti februar.

1 kommentar:

Vidar Øverlie sa...

Laila,

Tusen takk for denne veldig flotte omtalen av boka som jeg fikk lyst til å lese.


mvh
Vidar