mandag 26. april 2010

Marthe Haagensdatter - 46 år i 1801

I Akersgaten i 1801 bor mine tipptipptipptippoldeforeldre, Jørgen Schultz og Marthe Haagensdatter. Jeg har enda ikke fått hull på det harde nøtteskallet på disse to. Jeg hadde et ørlige håp på Jørgen, fordi jeg fant en Jørgen Schultz som var gift et par ganger i Arendalsdistriktet. Men, når vi gikk ham nærmere etter i sømmene, så raknet sømmen. Her er etterlysningen min på Slektsforum, og all jobben fantastiske slektsforskerkollega Linda har gjort! Så - her er det bare å jobbe videre.... men hva med kona, Marthe?

Noen spor finnes altså om Marthe. Hun er 46 år i 1801, altså født ca 1754. Disse årstallene er utrolig upresise i 1801-tellingen, så jeg velger å se det som alt fra 1750-1760.

Et annet spor, er at hun selvsagt har en far som heter Haagen. Og "o' lykke"!, "konens moder" bor i samme hus. Lykke for meg i hvertfall, vi vet jo ikke hvordan Jørgen hadde det med svigermor!

Dorthe Maria Jørgensdatter ble gift med skomakermester Andreas Jensen Bru(u)n. Han er foreløpig helt grei å ha med å gjøre, vi har hans forfedre i hvertfall tilbake til tidlig 1700tall.

Men hva altså med Marthe?

Jeg prøvde meg på den nye pilot-søkemaskinen til Familysearch. Denne gir anledning til å søke litt friere enn den gamle.

Og - jeg fikk et utrolig interessant treff nemlig:


Så kastet jeg et blikk til på 1801-tellingen, og noe annet interessant slo meg, svigermor sto nemlig som "ugift". Dette vil jo nærmest si at det er 100% sikkert at Marthe er født utenfor ekteskap?

Jeg gikk inn i kirkeboka Østfold fylke, Våler, Ministerialbok nr. I 3 (1730-1770), Kronologisk liste 1759, side 240. og der står det faktisk at den Marthe jeg fant på FS var født utenfor ekteskap. Interessant! 

 
Her står det at moren Berthe Holgersdatter bor på Wildshoug (i dag Vildskog), og den udlagte far er Haagen Mortensen. Fadderne tar jeg ikke med nå, men tenker så videre, og jeg tenker høyt.

For å kunne finne ut noe mer om denne Berthe for eksempel i bygdebøker osv, må jeg finne ut om hun er født i Våler.  Heldigvis er kirkebøkene for Våler i Østfold rimelig greie å lese, og det går ikke lange tiden før vi finner en passende Berthe døpt i Våler til passe tid, nemlig Berthe Holgersdatter, døpt i 1730 (og dette godtar vi, "min Berthe Holgersdatter" er 74 i 1801, altså født ca 1727. Når vi ser dette i lys av 3-4 års feilmargin også på datteren Marthe, ja da er det hele nokså greit)



En etterlysning i www.disnorge.no/slektsforum ga kjapt resultat angående denne Berthe,Bjørn D. ga følgende informasjon fra bygdeboka:

Holger står oppført i Våler Bygdebok bind 5 (Einar Pedersen) på side 359. Da bodde han på Holm nordre. Han heter der Holger Hansen og to av hans barn heter Berthe og Iver. Han var gift med Dorthe Hansdatter og de fikk i alt 9 barn. 4 av dem døde som små. Det står ingenting om hva som skjedde med Berthe annet at hun var født i 1730.

Holger var bonde, det står at han leide Holm av sin far fra 1728 til 1739, da tok han over farsgården Fløter. Broren Lars tok over Holm. 
Jeg går så videre med Berthe Holgersdatter - datter til Holger Holm, for å se om jeg kan finne ut om hun  ble gift i Våler. Noe ekteskap er ikke funnet i kirkebøkene for Våler. Et søk i 1801-tellingen på landsdekkende søk, finner jeg kun "vår" Berthe Holgersdatter i passende alder. 3 andre, men disse er fra 25 år og yngre. Ingen i Våler.

"Vår" Berthe fra Våler kan selvsagt ha gått hen og dødd, men ingen Berthe dør i Våler mellom 1757 og 1800 etter en ganske rask skumming av kirkebøkene.  Har Berthe reist fra bygda?

Tilbake til bygdebøkene, og her får vi enda et lite tips, blant annet blir gården Vildskog nevnt sammen med familien:
I Våler bygdebok bind 2 (Einar Pedersen) står det at Dorthes mann Holger brukte Holm fra han giftet seg til 1739, da flyttet han til Fløter. Hans, flyttet med moren, Dorthe, til plassen Vildskog da faren, Holger, døde i 1752. Hans var den første bruke av Vildskog etter at Vildskog ble selveierbruk. 


og dette styrker i hvertfall teorien om at den Berthe som får Marthe på Wildshoug i 1759 er "vår" Berthe. Berthes mor Dorthe står nevnt som Dorthe Wildschou: Østfold fylke, Våler, Ministerialbok nr. I 3 (1730-1770), Kronologisk liste 1770, side 284.




I bygdeboka er det nevnt disse barna:
Holger og Dorthe hadde, som nevnt, 9 barn, Hans f. 1726, Iver (1728-1729), Berthe f. 1730, Aase (1733-1734), Ingeborg f. 1735, Anne, f. 1736 (min ane), Marthe (1744-1745), Hans, 1746-1748) og Hans f. 1749 (flyttet fra bygda).
Hans som flyttet fra bygda er faktisk også et spor. Han ble gift med Berthe Svendsdatter (antagelig fra Spydeberg). De er nevnt i bygdeboka slik:
















Når jeg tar et landsdekkende søk etter Hans og hans familie... så finner jeg en som passer veldig godt  i Christiania! Her med konemor Berthe Svendsdatter, en av døtrene som enke, Dorthe (i riktig alder), og et  barnebarn. Denne Hans som finnes i 1801 er en av Hans Holgersønner, mest sannsynlig Hans f. 1726, og som kjører gården på dunken. Han finner vi  igjen i 1801 ca "60 år" gammel: Her må originalen sjekkes, jeg tror det er tyde- eller knottefeil i den transkriberte versjonen. Det er litt mye med 15 års feil aldersangivelse, og det er såpass mange andre opplysninger i 1801-tellingen som stemmer (kone Berthe Svendsdatter, datter Dorthe ca 30 år gammel) Så her må det sterkere lut til.


Så jeg føler at vi er på rett spor når det gjelder Berhte Holgersdatter og datteren Marthe Haagensdatter.

Foreløpig ingen 100% bekreftelse, her må det jobbes mer, og det bør finnes skifter etter f.eks. Hans Holgersen Wæhlen. Når og hvor døde han? Kanskje et skifte etter ham vil avsløre at han har en søster eller et onkelbarn i byen? Hvor er Wæhlen?

Hans Holgersen hadde en datter Helene, og Marthes barnebarn Karen Dorthea Andreasdatter Bruun hadde en fadder Helene Hansdatter....

Dette er spennende!

3 kommentarer:

Synnove sa...

Good luck

Anne-Lise sa...

Det ser bare SÅÅÅ enkelt ut nå du skriver det slik, men jeg vet at det ligger noen timer og masse tankearbeide bak. Ganske sikker på at du finner flere opplysninger. Fortsatt lykke til.

Liv Ofsdal sa...

Da har jeg lånt Våler bygdebøker (5 b) så får vi se om vi får noen tips derfra. Spennende dette! (er jo min slekt og :) )