mandag 18. oktober 2010

Kirkebøker du savner på Digitalarkivets skanna?

Arkivverket har lagt ut en liste over kirkebøker som vi muligens kan savne i det skannede materialet.

"I utgangspunktet skal nå alle mikrofilmede kirkebøker være tilgjengelige gjennom Digitalarkivet. En håndfull kirkebøker er likevel holdt tilbake. Her bringer vi ei liste over disse, inkludert årsaken til at de er holdt tilbake. Løsningen vil være skanning fra original, noe som kan bli aktuelt når statsarkivene høsten 2010 utstyres med egne skannere."

Når dette vil skje, er vel vanskelig å si. Lista over kirkebøker som må skannes på nytt fra original ligger her

Ved å se her vil du se om det er lagt ut noen kirkebøker siste uke.

Ingen kommentarer: