søndag 29. august 2010

Årets Kulturpris til Vålerenga Historielag fra Bydel Gamle Oslo! Oppfølging!

Gårsdagens regnvær til tross, Vålerenga Historielag mottok en velfortjent kulturpris fra bydelen vår. Gamle Oslo setter pris på aktiviteter, og i år var det Historielaget og den Lattergale Rigmor Galtung.

Statuttene for prisen kan leses her, så vet vi hva vi har å streve mot for neste år...
Det var jo internasjonal torgdag, da må det være med en drage fra Asia!

Even mottok prisen, og kuppa showet, supert jobba Even!
 
En del av det flinke styret i VHL, leder Even nr. 3 fra høyre.

Vålerenga Historielag jobber iherdig med å ta vare på bydelens historie. Med en leder som er mer propell enn undertegnede og et styre det virkelig står respekt av, har de fått til utrolig mye flott. En fotosamling på flere tusen bilder er samlet inn, bokutgivelser (Vålerenga - bydel med sjel (utsolgt), Fra Sotahjørnet til Bohemen (om idretten på Vålerenga), og nå sist boken om Kytern - stemmen fra Vålerenga). Det er også gitt ut dvd med både gammelt og nytt fra Vålerenga, intervjuer med både legmann og prest, en unik film av kirkebrannen og mange andre gode biter! Under "butikken" hos Vålerenga Historielag finner man flere produkter som har med bydelen å gjøre. Flere bilder fra overrekkelsen og arrangementet kan ses historielagets nettsider.

Mange tror Vålerenga er bare idrett og Gelius, men det er utrolig mye mer. Mange flotte mennesker, snille unger og flotte hus, og en historie det er vel verdt å ta vare på, Her er det godt å bo!

fredag 27. august 2010

Årets Kulturpris til Vålerenga Historielag fra Bydel Gamle Oslo!

Jeg må innrømme at jeg ble stolt når jeg fikk epost fra lederen i Vålerenga Historielag!

Jeg siterer rått:

Vålerenga Historielag er stolte av å kunne informere om at laget er tildelt Bydel Gamle Oslos kulturpris 2010.Utdelingen vil skje førstkommende lørdag 28. august etter åpningen av Internasjonal torgdag på Grønland kl. 12.00.  
Vi ser på dette som en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør i laget vårt og håper at riktig mange fra Vålerenga har anledning til å være tilstede lørdag.
Historielaget har også egen stand, så stikk gjerne innom den også. Arrangementet varer fra kl. 12.00 til kl. 16.00.
Mikkel K på Vålerenga har starta egen Fjesbok-gruppe for Historielaget, er du med der? 
Og Historielaget har egen webside her: http://www.valerenga.org - denne blir oppdatert med ujevne mellomrom, og her kan du finne alle tidligere utgaver av medlemsbladet "Mer gammelt enn nytt".

Gratulerer til det utrolig aktive historielaget, jeg er stolt over å kunne si at jeg er medlem!

onsdag 25. august 2010

Arkiv Digital - en god aktør i det svenske Slekts-markedet!

Heisann slektsvenner, har du slekt fra Sverige? Og har ikke mulighet til å dra til Ørebro, eller har ikke anledning til å abonnere på kildene på nett fra Sveariket?? Arkiv Digital har gratis testbonnement for helgen i anledning Svenske Slektsforskerdager. Les og test!!!!

Jeg har fått denne eposten fra Arkiv Digital (og regner med at det kommer samme fra Genline) - følg med følg med)

Kopierer rått, så kan dere heller bare lese sjøl, og jeg slipper å knipe inn og dere få dårlig info!
*Arkiv Digital gratis i helgen 27-29 augusti*
Nu till helgen (28-29 augusti) är det årets Släktforskardagar i Örebro. Arkiv Digital är huvudsponsor för dagarna och vi hoppas att det skall komma mycket folk till Conventum i Örebro. Vi har en del spännande saker att visa i vår monter och det kommer säkert att visas och säljas många andra spännande saker.

Tyvärr har alla inte möjlighet att besöka Örebro och för att erbjuda alla släktforskare något och för att "fira" årets Släktforskardagar så erbjuder Arkiv Digital gratis forskning i över 22,5 miljoner bilder från de svenska och Åländska arkiven.

*Hur gör jag för att forska gratis*
För att kunna forska gratis under 27-29 augusti så måste du gör ett par saker, men det är inget svårt. Följ nedanstående steg så kommer du säkert igång.

1) Om du inte är registrerad som medlem hos Arkiv Digital, så gör detta på: http://www.arkivdigital.se/users/register Om du tidigare har registrerat dig så finns dina uppgifter redan.

2) Installera ADOnLine2 version 1.3 från vår hemsida: http://www.arkivdigital.se/produkter/adonline/installation Klicka dig genom installationsprocessen och var "positiv" till de frågor som kommer upp.

3) När du har installerat så finns det en ikon på ditt skrivbord som heter ADOnLine2. Dubbelklicka på denna för att starta programmet.

4) Logga in med dina inloggningsuppgifter (E-post och Lösenord). Om du sedan tidigare har haft programmet så kan det hända att du har kryssat i automatisk inloggning och då kan det komma upp felmeddelanden om att du har skrivit in fel E-post eller lösenord. Klicka bort de felmeddelanden som kommer upp. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Logga in. Nu får du upp inloggningsrutan igen och du kan fylla i dina inloggningsuppgifter.

5) När du har kommit in i programmet så ser du på vänster sida en lista med arkivbildare. Leta efter "din" församling i listan eller skriv in namnet direkt i sökfältet ovanför. Klicka på namnet i listan. Till höger ser du nu en lista med tillgängliga volymer i just den församlingen. Dubbelklicka på en volym för att öppna upp bilderna.

6) När du ser bilderna så bläddrar du i volymen genom att trycka på knapparna -5, -1, +1, +5 eller direktvalet mellan -1 och +1. Förstora och förminska bilden genom Zoom in och Zoom ut. När du har zoomat in i bilden så flyttar du dig i bilden genom att hålla ner vänster musknapp och flytta musen. Bilden följer då med.

På grund av det är Släktforskardagar och vi är alla engagerade i detta så kan vi tyvärr inte bemanna vår kundtjänst i helgen. Vi hoppas på överenseende med detta. Vi kommer att svara på mailen när vi har möjlighet.

*995:- för ett årsabonnemang*
Under Släktforskardagarna och veckorna innan och efter, vill vi fira dagarna med ett bra erbjudande på Arkiv Digital. Erbjudandet kan köpas 17/8 till 12/9 och gäller bara privatpersoner. Passa på att köp ett årsabonnemang på Arkiv Digital för endast 995:- (ordinarie pris är 1.195:- )

Om du vill köpa detta abonnemanget eller någon annan tidsperiod (1 månad för 135:-, 3 månader för 395:- eller 6 månader för 695:- ) så gå till vår hemsida http://www.arkivdigital.se och logga in med dina inloggningsuppgifter (eller registrera dig om du inte redan är medlem). Lägg därefter abonnemanget i varukorgen och klicka dig vidare till betalningen.

Abonnemanget blir tillgängligt när vi har tagit emot din betalning.

Direkt när vi har bockat av din betalning får du ett E-post som talar om att abonnemanget nu är tillgängligt.

*Ett redan pågående abonnemang*
Även om du har ett pågående abonnemang så kan du självklart ta del av ovanstående erbjudande. Om du har ett pågående abonnemang och köper ett nytt så läggs det nya vilande. Den dagen ditt nuvarande abonnemang tar slut så kommer du att få en fråga om du vill aktivera (starta) ditt vilande abonnemang. När du gör detta så börjar dagarna på det att räknas. Du riskerar aldrig att betala för dubbla abonnemang.

Mer information om Släktforskardagarna i Örebro 2010 finns på: http://www.sfd2010.se

Vi ses i Örebro!
Arkiv Digital

---

Om du inte vill ha dessa automatiska utskick med information från Arkiv Digital, logga in på vår hemsida http://www.arkivdigital.se och ändra dina kontouppgifter. Ta bort bocken för utskick.


Short in English

*ArkivDigital for free this weekend 27 to 29 August*
This weekend (28-29 August), this year's Genealogy Days will take place in Örebro. Arkiv Digital is the main sponsor of the event and we hope that there will be a lot of people visiting Örebro. We have some new and exciting things to show in our booth and there will certainly be shown and sold many other exciting things in Örebro.
Unfortunately, not all of you will be able to visit the Örebro and that is why we would like to offer something to all genealogists as well as "celebrate" the event, Arkiv  Digital offers free access for research in our over 22.5 million images from the archives in Swedish and Åland.

*How do I do research for free?*
To do your research for free 27th to 29th August you have to do a few things, but there is nothing difficult about it. Follow the steps below and you will be able to start your research in a few minutes.

1) If you are not registered as a member of Arkiv Digital, you have to do this at: http://www.arkivdigital.net/users/register. If you have registered previously, your information is already there.

2) Install ADOnLine2 version 1.3 from our website: Click http://www.arkivdigital.se/produkter/adonline/installation and follow the installation process step by step

3) Once you have installed the program, there is a new icon on your desktop called ADOnLine2. Double click this icon to start the program.

4) Login with your login information (E-mail and Password). If you already have had the program and have used the auto sign in, there may appear an error message about wrong E-mail address or password. To rectify this problem, close the error messages coming up. Click the 'Arkiv' menu and then click 'Logga In'. Now you will see the login box again and you can fill in your login information again.

5) Once you have succeeded entering the program, at the left you'll see a list of the archive holders. Choose "your" parish in the list or type the name directly into the search field above. Click on the chosen parish name in the list when it appears. At the right you'll see a list of all available volumes in that particular parish. Double-click a volume to open up the images.

6) When you see the images, you can browse the volume by pressing the buttons -5, -1, +1, +5 or the direct choice between -1 and +1. To zoom in or out, press zoom in and zoom ut. When you have zoomed into the picture, you can move the image by holding down the left mouse button and move the mouse. The image then follows with.

Due to the Genealogy Days and that we are all involved in this, we can't answer our customer service this weekend. We hope that you understand this. We will respond to emails when we have the opportunity.

To celebrate the Swedish Genealogy Days, we will offer a one year subscription for only SEK 995. This offer can be purchased from August 17th through Sept 12th 2010 and applies only to individuals.

*How do I order my subscription*
If you are not registered, you need to do this first at: http://www.arkivdigital.net/users/register. Once you have done that, follow the instructions below!
If you are already registered, please log on to our website: http://www.arkivdigital.net and order your subscription by adding a subscription to the shopping cart. Then go to the checkout and follow the instructions there.

*Ongoing subscriptions*
Even if you have an active (ongoing) subscription, you can take advantage of this offer. If you purchase a new subscription while you already have an ongoing, the new subscription will be put 'on hold' until the day your current has run out. Then you will be able to start the new one. It's not possible to pay for dual subscriptions.

tirsdag 24. august 2010

Solfylt søndag med museumsbesøk..

Her mente han at byen skulle ligge. Akkurat her! 

Christian ble født 12 april 1577, og levde til 28. februar 1648. Han tilhørte huset Oldenburg og var sønn av kong Frederik II og Sophie av Mecklenburg. Christian IV var knapt 11 år da han ble farløs. Christian var konge av Danmark og Norge og hertug av Slesvig og Holsten fra 1588 til 1648. Han hadde nok en stor bursdagskalender, det må ha tatt på å holde styr på fødselsdagene til 24 barn!  Sikkert mange som kan si de er etterkommere etter denne karen!

Men, Christian kunne mer enn å lage barn! Han var en stor byggherre og by-grunnlegger. Christian har satt spor etter seg. Kirker, tårn og slott. Byer. Han fikk det til den gode Christian! I Norge har vi altså Christiania. (som senere ble Kristiania. Så Oslo), vi har Christiansand og vi har Kongsberg.

På Christiania Torv finnes Det gamle Rådhus, var byens første Rådhus. Bygningen sto ferdig i 1641, og var rådhus mellom 1641 og 1733. Mer om bygningen kan leses på Wikipedia. En flott nettutstilling om Kvadraturen finner du på hos kulturnett.no hvor også mye annen flott informasjon er å finne! Titten er verdt det! Det finnes også et flott kulturminne-atlas for den som ønsker å bli bedre kjent med området!

Christian IV og Christiansen  - Christiansen til høyre - i en dyp konsentrert samtale om byen...
I annen etasje over restauranten "Det gamle Rådhus" (åpnet 1. mars 1983) finner man i dag et lite museum - Teatermuseet. Dette er en del av Oslo Bymuseum. Hit gikk altså turen vår denne solfylte søndagen. Når vi kom opp trappen, ble vi møtt av en søt og hyggelig dame, som viste oss inn i utstillingen om Christianias utvikling fra 1648 til 1840. Utrolig bra laget, med mye informasjon og bilder, og modeller av de eldste bygningene rundt i byen. Vi fikk også se en 15 minutters film om byens utvikling, også veldig bra satt sammen. Denne kunne vi få se på med enten engelsk eller norsk tale. Mens vi var i dette lille museet, var det stadig folk innom, både amerikanske og tyske turister, og flere norske besøkende. Så bra! Anbefales dersom man er interessert i byens utvikling og historie! Husk å ta med kontanter dersom du liker å handle bøker osv på sånne steder, de tok ikke kort. Inngangen var gratis, noe som jo fortjener en liten utstilling bare det!

Etter å ha vært museumsbesøkende, rusla vi videre, var innom i Øvre Slottsgate og hilste på konsulent Liv (var ikke oppe, ville ikke forstyrre de arbeidende damer), og så rusla vi rundt om Nasjonalteateret, hilste på vakre Wenche Foss som står så flott i blomsterparken. Statuen sto ferdig i 2007, og er laget av Per Ung, som jeg faktisk har i min slektsdatabase.

Wenche Foss - Eva Wenche Steenfeldt Stang - født 5. desember 1917 Etter å ha hilst på Wenche ruslet vi videre, kanskje en liten forfriskning på Teddy's Softbar i Brogata? Lokalhistoriewikien har laget et eget prosjekt om denne gata som går fra Vaterlands bru til Storgata. Teddy's var selvsagt stengt, så da bestemte vi oss for å ta turen til Lompa istedet. Lompa - eller som det egentlig heter - Olympen - har fått et nytt liv, og fremstår i dag som noe helt annet enn det den var når jeg bodde i Grønlandsleiret på begynnelsen av 1980-tallet.

 På veien til Lompa gikk vi over Vaterlands bru, og der var det et yrende fugleliv, og.. mer liv enn vi syntes var hyggelig... karen på midten var en lys og spill levende løpende spisende rotte.... Fuglene gadd ikke bry seg om ham en gang, så de var nok vant med å se slike spise maten som var blitt kastet ned til dem... så slutt å mate fuglene, de finner mat selv!


Etter en deilig lunsj på Lompa (tartar og kremet soppsuppe) ruslet vi hjem til Vålerenga, hvor bakgården i Hedmarksgata 1 var en fin avslutning på en deilig søndag!

torsdag 19. august 2010

40.000 besøk!

Det er utrolig arti å følge besøkstelleren på bloggen min. Nå har ikke jeg tenkt å blogge hvert 1000-tall, men jeg synes det går så fort.

Siden 31. juli har jeg hatt 1000 besøk! I dag er det bare 19. august. Utrolig koselig at så mange orker å følge med på alt jeg knotter om både Slekt og Slikt.

Siden bloggen min stort sett handler om slektsforskning, må jeg si jeg lurer på hva den besøkende nr. 40.000 forventet å finne der....

Litt knotete å lese ser jeg, men det står :
Bandar Maharani, Johor arrived from blogger.com on "Slekt og slikt!: Search results for nasa". 

Så  - jeg sier bare: takk for besøket og velkommen igjen! Det føles litt rart at det er så mange som leser bloggen min hver dag!


Velkommen igjen!

onsdag 18. august 2010

Englewood Genealogical Society FL - congratulations!

On the Scandinavian SIG ( Scandinavian Special Interest Group) meeting in March 2010, President Sue presented the new Englewood Genealogical Society FL  website ( http://www.egslf.org ) At the time  Sue and D'Ann were working on it, but now, (a couple of weeks ago) - I got my username and password, (wonderfully easy to remember) and the new web-pages looks great!I am looking forward to our meetings - they are both fun and interesting. I am impressed by the researchers. The language-problems are huge, but they work hard and with just a tiny bit of help, they can do a lot on their own!

Looking forward to see you again, all of you Scandinavians! Also looking forward to christmas party, will bring norwegian goat-cheese and Lefse!

mandag 16. august 2010

Har du et mål med slektsforskningen? - eller: Gratulerer med 50års dagen brodern!

Det å ha mål med slektsforskningen gjør den enda morsommere. Min drøm er jo igrunnen å kunne lage en slektsbok blant annet om etterkommerne til min 5x tippoldefar på pappas side, Gaute Isachsen ( f. 1723 på Sørsdal i Lunder (Norderhov) som havnet på Sundvolden i Hole. Det er nok flere hundre etterkommere etter ham. Jeg har også en drøm om å lage en slektsbok etter min svenske 5x tippoldefar på mammas side, Michel Bryngelson (f. 1722 i Lommeland, Bohuslän).  Men - i mellomtiden er det utrolig moro å gi bort resultater av slektsforskningen til jubilanter i slekta.

I sommer fylte min kjære storebror Jan Erik 50 år, noe som ble behørig feiret. I år hadde også våre foreldre 50 års bryllupsdag, og pappa fylte 75 år. Altså et år med stor jubileumsaktivitet!!

Hva gir man så en jubilant som har alt? Jo noe å henge på veggen som kan sies å være skikkelig hjemmelaget!

Det er ikke galt å kunne gi bort en komplett slektstavle med 6 generasjoner inkludert probanden? Jeg synes det er ganske bra. Det er ikke mye informasjon som mangler, kun noen få datoer for dødsfall har vært kronglete å finne. Så jeg følte at det var greit å gi den bort slik den står i dag, og jeg vil si jeg var stolt og glad når bror åpnet pakken og han ble helt stille. Tyst. Stum. Og så fikk jeg en skikkelig skikkelig takkeklem. Han ble ordentlig glad!! Herlig å gi bort sånne gaver da.

Dette er tavlen, kjøpt hos Norsk Slektshistorisk Forening, forsket frem av mego, og Den nydelige
Skriften er gjort av min flinke firmenning Nina, dattern til min kjære venn Liv.

søndag 15. august 2010

Mellerud Museum - ikke kjør forbi!

Mellerud Museum i motlys
Et av helgens stopp var på Mellerud Museum. Jeg har hørt om stedet av flere som har vært innom, både for sin utrolig hyggelige stab, for sitt slektsforsker-arkiv og for sine utstillinger.
Olof Ljung signerer sin bok "De for åt Amerika"

Det kostet 20 kroner å komme inn, en pris det er helt ok å leve med, og prisen inkluderte en prat med Olof Ljung som har bygget opp museet. Han er i dag godt over 80 år, og still going strong!


Mellerud ble tingplass i 1647.  I det siste tinghuset, oppført i 1909, forekommer fremdeles Nordal- og Sundals herreders ting hver måned. I andre etasje og i det store lofts-rommet, har Mellerud- Holm-, Järns Hembygdsförening bygget opp Mellerud Museum og Slektsforskningsarkivet. De startet jobben i 1985, da Olof Ljung ble "pensjonist", og kom hit for å bygge sitt "livsverk".

Jeg fortalte Olof om min tipptippoldefar som bodde i backstugan på Mølen under Bjälverød i Skee. Olof fortalte da at de hadde en ekte backstuga i museet! 

Disse menneskene - Sofia er søster til min tippoldemor - bodde i backstugan (også kalt ryggås-stuga) på Mølen under Bjälverød i Skee. Dette må ha vært forferdelig trangt og fattigslig!

Olof og backstugu-sittaren. (Sittaren til høyre..)
I back- eller ryggåsstugan kunne vi føle de fattige og eiendomsløses harde liv. Mannen i kroken sitter og lager sopelimer, og kona sitter ved rokken.

treske-karene med sine "prållar"- her treskes kornet.

Inne på låven ligger et ungt par og koser seg... (ble det litt uekte barn av dette etter hvert trooo?


Som dere ser, alt var utrolig bra satt opp. Jeg tok masse bilder, men det får være med de eksemplene over. Hyggelig av Olof å la oss knipse i vei, det er ikke alle museer som lar en få lov til slikt.

Denne duken ble brodert under 2. verdenskrig av "Holms kvinnelige hemvärn". For å få sitt navn sydd på duken, måtte man betale 25 øre. Disse pengene gikk til foreningen virksomhet. Blant annet til hjelp til Finland!
Mellerud Museums har flere ansatte. Noen av dem er også slektsforskere, og vi hilste på blant andre Anneli nede på Emigrant-konferansen. Mellerud Museum har som tidligere nevnt også et slektsforskningsarkiv, med et stort utvalg av kirkebøker på microfische. Sverige har ikke det fabelaktige tilbudet vi har i Norge med gratis tilgjengelig kirkebokmateriale på nett, derfor er det det fremdeles aktuelt og nødvendig med slike biblioteker og arkiver for folk å jobbe med kirkebøker på film/fische-lesere.


Et viktig prosjekt på museet er "Emigrantar från Dalsland". Blant annet skannes fotografier - mest fra en fotograf fra Mellerud, men også andre personers fotografier er med, blant annet fra USA.  Her ønsker de hjelp til å identifisere personer på bildene, og kanskje noen norrbaggar kjenner noen av dem? Ta en titt her:

Mellerud Museums fotoprosjekt.

lørdag 14. august 2010

Emigrantkonferansen og mye annet!

Vi hadde en utrolig flott ettermiddag og kveld på vårt nye yndlingshotell i de dype svenske skoger (og også det eneste og første).  Dette bare for å vise at vi fikk alt til etter hvert, både nett, vin, humør på topp, og til slutt en utrolig deilig middag:

Ten four!

Hjortfarskaker med lingon, kløftepoteter og kantarellsås,

(Jeg trodde jeg hadde tatt noen vakre bilder av hotellet, men det hadde jeg visst ikke)

Lørdagen opprant over Kroppefjell med en nydelig blå himmel, grønn skog, millioner myggstikk og en død stankelben i do. (den var diger - og jeg er ikke av den morbide typen, så jeg tok ikke bilder av den - men den hadde ben som var like lange som lillefingeren min!!!).... Anders Servitør og Bartender mente vi ville våkne med en "bakis" - men vi er durker og drevne, så vi våkner ikke med "bakis" etter 3 glass vin og en likkør! (Etter bilder å dømme kan det være forståelig at gutta på Kroppefjäll trodde at en "bakis" var det vi ville våkne med?

Anders Servitør gjorde en suveren jobb med alt!
Frokost på vårt "faste bord" - utrolig hvordan vi mennesker er vanedyr allerede etter 24 timer (Marius og følget satt ved "sitt" bord, og amerikanerne og det siste paret hadde "sine" bord.... Så måtte vi vente til klukka 0900 før vi fikk sjekket ut. Så var det på tide at vi fant veien inn til nydelige lille Mellerud.


Utenfor hovedinngangen på Kulturbruket fant vi Kent Lundvall fra DIS-Väst. Han kjente igjen oss når han fikk tenkt seg om, og det var overmåte moro å snakke med ham. Han har vært med på Slektsforskerdagen i Oslo og vi fikk mimret litt om saken.  Det er det viktigste med mitt besøk på denne konferansen, nemlig å hilse på kjente og møte nye. Man blir plutselig "utenfor" når man ikke lenger er med helt i sentrum av aktivitetene, så da er det ok å kunne være med der det skjer!

Etter en liten prat med Kent, gikk vi videre innover i gemakkene, betalte vår svenske hundrelapp og fikk fint B-stempel på hånden. Nydelige nasjonaldrakter var utstilt ved inngangen, og jeg vurderte seriøst å høre på et foredrag om svenske draktskikker. Jeg ble etter hvert enig med meg sjøl om at jeg skulle hoppe over det, og heller kjøpe meg en bok for å få kunnskapen inn i hodet.

Laila og dukkene.. dukkene til høyre :)
Litt kos med drakt-dukkene, og så var det videre innover og se på åpningen. Og plutselig etter at vi hadde fått stempel på hånda hører vi et lite hyyyl - og "Liv og Laila - vad kuuul å se er"... bildet av oss tre søtnoser er fra rett før vi skal dra hjemover, men det er nå søtt da!! (jeg holder dagens sjoppefangst i armene, alt kjøpt for Livs penger...)

Laila, Susann og Liv - tre søtnoser i Mellerud!


Etter åpningen, (som hadde fortjent mikrofon, ikke bare fordi mange har problem med hørsel, men fordi i en så stor sal, så er det helt påkrevende nødvendig) - gikk vi opp i 2. etasje for å se Peter Wallenskog fra Genline fortelle om Bygdeband - et fantastisk prosjekt i samarbeid med hembygdsforeninger rundt i Sverige. Jeg skal få litt mer informasjon og teste litt før jeg skriver mer om dette, men er det som jeg tror, så er det  faktisk helt fantastisk!  Peter Wallenskog er kanskje litt vel "selger" - men han vet hva han snakker om. Det var utrolig koselig å se Jan Eurenius litt senere oppe i 2. etasje, greit med "kjentfolk".....


Foredrag nr. 2 med Anna-Lena Hultman (en av Sveriges største guruer på emigrantforskning) var også veldig bra, men det ble forstyrret av utrolig dårlig nett-tilgang. Foreslår for henne å gjøre sånn vi gjør her i Norge, foredrag med Power-point, og heller kjøre litt søk for publiken til slutt om man har tid. Anna-Lena har sammen med en av de andre guruene på området, Ted Rosvall, skrevet en utrolig flott Handbok, Emigrant-forskning, utgitt av Sveriges Släktforskarforening. Denne bør være i et hvert hjem der man har svensk slekt som emigrerte til USA: Det er nemlig litt forskjeller i hva slags kilder som er tilgjengelig! Boken kan kjøpes her

Anna-Lena på podiet vet hva hun snakker om!
Hjemturen var en historie for seg selv. Vi hadde først tenkt å kjøre gjennom Bullarabygden, og jakte på min kjære tippoldemors gård, men vi fant fort ut at vi ville ta det senere.Vi tok turen til Mellerud Museum, hilste på en fantastisk mann Olof Ljung - som har skrevet minst en hyllemeter med bøker om hembygdsforskning (lokalhistorie) og slektsforskning. Dette er noe av det mest fasinerende jeg har vært med på på kjempelenge, så det fortjener et eget blogginnlegg på minst en meter!! Litt lesning på egenhånd kan gjøres her. 

Jeg håper jeg får anledning til å møte Olof Ljung igjen. Heldigvis fikk jeg med meg en av hans mange bøker hjem, og jeg skal ringe og bestille boken om skrinet han holder hånden på under her:
Alle bilder: mitt kamera, assistent: Liv ....

fredag 13. august 2010

Kroppafjäll Hotell.. et selsomt sted.

Tjenare!

Sjafførn Liv, flink framved rattet!
En flott tur gjennom Bohuslän i dag om enn noe våt (men nå skinner sola inn i rommet vårt)....

Første stopp var Strømstad, systembolaget og lunsj i Trädgården, en nydelig liten restaurant med eget spøke (en slakter) som går gjennom huset fra tid til annen! Nydelig mat, fiskemat-buffet med skikkelig salatbord! Anbefales! Mens vi enda var i Strømstad, stakk vi oppom Strømstad Kirke, der mange av mine tipper har fått utført de viktigste handlingene i sine liv fra begynnelsen av 1820-tallet og framover.

Trädgården Restaurant i Strømstad!
Strømstad Kirke fra 1822 - i rart lys.
Etter Strømstad gikk turen gjennom svenske vakre bondelandet, TomTom loset oss trygt ut av Norge, inn i  Sverige, inn i Norge og tilbake inn i Sveariket. Helt ok for oss, på turen kom vi forbi skiltet med Skee k:a - jeg ropte SNU! og det gjorde den lydige Sjaffør Liv. Inn i skogen, 2 kilometer med rimelig sliten skogsbilvei før vi kom til vakre Skee kirke - en middelalderkirke med en utrolig velstelt kirkegård. Jeg har mye slekt fra Skee, men hadde ikke navn med meg sånn helt handy. Vi får heller ta turen senere når vi vet at vi skal dit! Kirken var ulåst, og vi var velkommen inn. På en stolpe var det en knapp "for svensk, engelsk og tysk informasjon" og så kom det en behagelig svensk damestemme ut i kirkerommet som fortalte om denne vakre middelalderkirken.

Turen gikk så videre inn i de svenske dype skoger, og etter et par timer havnet vi på dette rare hotellet, Kroppafjäll Hotell og Spa - med mange røde hytter og hus mellom busker og trær og knatter og knøs, og et stort grønt litt mindre pent bygg litt i skogkanten. Hyggelig betjening, som har låst oss inn i konferanserommet slik at vi kunne få bruke internett (kan jo ikke leve uten det). Vi kjøpte en flaske vin (for syns skyld), bestilte middag til kvelden (for magens skyld) og nå sitter vi her i et rødt hus med konferanserom og møterom, og koser oss med litt medbragt og litt kjøpt.... etterpå knæbber vi med oss nettkablene vi fant på konferanserommet opp på hotellrommene, (det var nemlig ikke trådløst nett på rommet).... fy fy fy!

I morra er det alvor!
Hej Då!

Sverige og emigranter...

Tjenare!
Om en liten stund kommer Liv og henter meg, for å kjøre oss begge til sommerens lille "höjdare", nemlig emigrantkonferanse i Mellerud..

Først hadde jeg lyst til å være med hele helgen, men fant ut at det holder med å høre på foredrag og se utstillingen på lørdag. Mange interessante foredrag, og jeg har tenkt å høre på "Genline/Familjband med Peter Wallenskog, Folkdräkter och dess historia med Karin Larsson Dräktsömmerska , samt til sist Marianne Larssons foredrag om Kvinnor i Emigrasjonen. Mellom foredragene regner jeg med at vi får tid til å hilse på utstillerne, møte gamle kjente og få nye kjente. Jeg regner med at det kommer en del amerikanere og, kanskje oen kjente fra diverse lister osv?

Vi skal kose oss på Hotell Kroppfjäll, et sted som ser deilig og hyggelig ut. Regner med at turen blir koselig, selvom været ikke er helt på vår side! Vi får håpe det blir bedre i morgen!

Hej då!

søndag 8. august 2010

Gjennombrudd - Ragnvald Alexander Larsen - siste episode (foreløpig)

Da har jeg funnet pikelill nr. 2 av barna til Ragnvald og Andrea i Ålborg. Jeg regner med at den lille familien dermed er komplett, da jeg har fått kopier av en omfattende korrespondanse mellom Utenriksdepartement og danske kontorer og advokater. Korrespondansen mangler noe vesentlig, nemlig alle bilagene som er nevnt, særlig interessant ville bilaget nevnt som "leveattest". Men en skrivelse om separasjonsbevilling fra 1913 var det der.

Datteren, med det heftige navnet Caja Johanne Juliane Ovidia Adolphine ble født i Ålborg i 1912, og ble døpt i Vor Frelsers kirke samme år. Moren og jentene bodde da i Helgolandsgade 8 (jeg tror ikke Ragnvald lenger var i Ålborg på dette tidspunkt, da korrespondansen med diverse norske instanser da hadde startet.

Siden Ragnvald sies å ha bodd i Fredrikstad, og senere Notodden, (han skal ha avgått ved døden på et sykehjem i Østfold) må jeg tenke litt på hvordan jeg skal finne ham senere her i Norge. Synd han ikke var i Oslo, da hadde det vært en smal sak å finne ham.

Jeg skal sende et brev til Statsarkivet for NørreJylland, der det muligens finnes arkiver som har tatt vare på skilsmissepapirene. Disse kan vise til adresser og annen korrespondanse med Norge.

Jeg vil også prøve å finne ut om det finnes metoder i Danmark for å finne "nålevende" slekt, om det er mulig å finne ut om de to jentene giftet seg og fikk barn. Dersom de ble boende i Ålborg, og giftet seg i byen, er det ganskel oversiktlig med 4-5 kirkesogn. Spennende med nye metoder! Det blir innlegg på dis-danmark.dk sitt forum i løpet av dagen tenker jeg!

Jeg tror også at det burde vært en dødsannonse etter Ragnvald i for eksempel Aftenposten eller Dagsavisen (Arbeiderbladet) da han kun hadde familie i Oslo når han døde.

søndag 1. august 2010

Gjennombrudd - Ragnvald Alexander Larsen - en oppfølging.

Etter at jeg hadde lagt ut innlegget om Ragnvald Alexander søndag 25. juli, sendte jeg en epost til riksarkivet@arkivverket.no med spørsmål om oppslag i arkiver for Utenriksdepartementet. Der finnes både utreisetillatelser, barnebidrags-korrespondanse og annet som kan glede en slektsforsker. Jeg fikk med en gang en automagisk svarmelding om at jeg på grunn av ferieavvikling ville få svar innen 6-8 uker. En slektsforsker vet at slike svartider må påregnes, så jeg smurte meg inn med den vanlige tålmodigheten....

Men hva dukker opp allerede onsdag 28. juli? Jo et svar fra Riksarkivet! Jeg ble helt "stum" over slik en service, og særlig at jeg fikk med flere sider skannet materiale om Ragnvald, at han rundt 1911-1913 hadde flyttet hjem til Norge, og at han ikke var noe flink med betaling av barnebidragene. I brevet fra Riksarkivet står det også at det er flere dokumenter i Ragnvalds "mappe" - så jeg må nok dit neste fredag og kikke i denne.

Jeg vil ikke ta med alle detaljene, her i bloggen, Men - jeg fikk flere små biter viktig informasjon:

  • Han var forpliktet til å betale bidrag fra 1. januar 1913 (sannsynligvis ble de skilt før denne dato)
  • Andrea Larsen (Ragnvalds kone) bodde i Øster Gravensgate 5 i 1913 (for funn i folketellinger)
  • Ragnvald hadde adresse i Notodden (hvor han sannsynligvis jobbet for Teledølen) i 1912.
  • Ragnvald bodde i Østfold i 1913, hvor han arbeidet ved Centraltrykkeriet i Fredrikstad
  • Andrea og Ragnvald fikk 2 barn, ikke bare den ene datteren vi kjenner til, og i brevene oppgis fødselsdatoene for jentene, Ragnhild Nathalie Andrea f. 1910 og Caja Johanne Juliane Ovidia Adolphine f. 1912. (har med hensikt ikke med f.datoene her).
  • Ragnvald er nevnt som "midlertidig fraværende i Norge" 1. februar 1911 (i folketellingen). Datteren Caja er født 8.4.1912.  Ragnvald må derfor ha vært i Danmark en tur mellom her, ellers er han ikke Cajas far. Siden det ikke er funnet protest-skriv om dette, var nok Ragnvaldpå besøk i Norge, for så å komme tilbake til Ålborg. I brevene står det at han først var i Norge for å finne seg arbeide.
Så etter dette var det bare å kaste seg over kirkebøkene. Ragnhild fant jeg med en gang i krikeboken for Vor Frelser i Ålborg,men Caja har jeg enda ikke funnet døpt. Mer leting må til. Men jeg fant Andrea og jentene, samt Andras foreldre boende i Østre Gravensgate  i folketellingen 1916: (kvaliteten var veldig dårlig også på arkivalieronline.dk) I folketellingen står det at de tilhørte Folkekirken, så de bør være tilstede i kirkebøkene.


Dette er så spennende, jeg er usikker på hvor jeg nå skal lete videre for å se om Caja og Ragnhild ble gift og evt. har etterkommere. Jeg vet jo heller ikke om de ønsker kontakt, eller om de vet at de har slekt i Norge.... Men finne dem, ja det vil jeg! Regner med at et innlegg på www.dis.dk sitt DISforum kan være til hjelp- i hvertfall til trøst og tips.