onsdag 15. juni 2011

Sound Toll RegisterThe Sound Toll Registers (STR) er en stor kildeserie fra den tidlige moderne historie i Vest Europa. Serien er oppbevart i det Danske Rigsarkivet i København.

Registeret inneholder oversikter over hva Kongen av Danmark krevet inn i toll fra skip som seilte gjennom sundet mellom Danmark og Sverige.

Kilden er bevart for omtrent 300 av de 360 årene - fra ca 1497-1857, da Tollen ble opphevet.  Den inneholder en nærmest uavbrutt registrering fra 1574- 1857.

Les mer om denne kilden, og søk i databasen  her

Hva inneholder herligheten:
Kilden inneholder informasjon om ca 1,8 millioner seilinger. For hver gjennomseiling har Toldkammerets folk i Helsingør notert navn på skipsfører, hans bopel, hans avreisehavn - og fra midten av 1660 - også bestemmelseshavn. Hva skipslasten inneholdt og hva de måtte betale i toll per last.


Det er foreløpig 3 forskjellige søkeinnganger:

Shipmaster names Geographical names Commodity names

Jeg prøvde med den geografiske, og tastet inn Christiania - og fikk over 700 treff - en side treff så slik ut:
Så har du en skipskaptein i slekta - ja da kan denne databasen virkelig gi deg litt "kjøtt på beinet" som så mange vil ha!

Kilde: http://www.soundtoll.nl

Ingen kommentarer: