lørdag 10. mars 2012

GenealogyBank.com - obituaries


Et av de stedene jeg sender mine penger til for å betale abonnement, er www.genealogybank.com.

I dag fikk jeg epost fra dem om at de har lagt ut enda mer på serveren nå i mars.

Genealogybank.com skanner og legger ut blant annet aviser, og de blir skannet slik at de blir ganske søkbare. Dette er en enorm ressurs når man leter etter personer i USA. Her står både notiser om fødsel og vielse, slik som i lokalavisene i Norge. En stor del av avisene i USA blir omtalt i "obituary" (nekrolog, men omtaler personen mer enn i norske nekrologer, ofte er nekrologene skrevet av den avdøde selv). En obituary er typisk bygget opp slik:

  • Navn, alder, bopel på den avdøde
  • fødested og foreldre 
  • ekteskap
  • utdannelse og arbeidsliv, fritidssysler og engasjement
  • hvem som døde før avdøde
  • nålevende nær slekt er ofte navngitt
  • kirketilhørighet om noen,
  • begravelse/bisettelse/visitt-tid med familien
  • hvilket begravelsesbyrå som har ansvar for alt (funeralhome)
  • (og kanskje om de ønsker donasjon til organisasjon istedet for blomster)

Ingen kommentarer: