torsdag 2. august 2012

Folketellingen 1910 - feilene...

Jeg har skrevet og skreket om alle feil i 1910-tellingen.  Og jeg lurer fremdeles på hva som er bakgrunn for alle disse feilene. Et av innleggene i sakens anledning er her:

Jeg har nå begynt å sende melding om alle feilene jeg finner - og det har nå begynt å komme inn bekreftelser på at de blir sjekket. Jeg regner ikke med at jeg får tilbakemelding om det er rett eller ikke at det er feil.....

Slik ser eposten fra Digitalarkivet ut:

Foreslått fødselsdato: 1892-06-19

Korrekturmeldingen blir nå sendt til kontroll i Riksarkivet. Der blir det gjort oppslag i den originale kilden. Hvis det viser seg å være en avskriftsfeil, vil den bli rettet og synlig på nettsidene ved neste oppdatering av kilden.

Spørsmål eller kommentarer angående dette kan rettes til Digitalarkivet: digitalarkivet@arkivverket.no

Så får vi se da - om feilen er feil eller rett... eller om det er rett at det er feil...eller omvendt!


Ingen kommentarer: