mandag 4. februar 2013

Oslo Byarkiv inviterer! Bli med da vel!

Torsdag 7. inviterer Oslo Byarkiv til fagdag. Faget er veldig relevant for oss som har slekt som levde i Oslo i hine hårde, og ikke hadde nok til å få endene til å møtes.

Sist jeg var på Byarkivet, fikk jeg også med meg årets "Tobias"  som har tema "Fattigdom og minoriteter i arkivene". Tobias er byarkivets fagtidskrift om oslohistorie og arkiv, og presenterer spennende artikler og kildemateriale fra byarkivets enorme samlinger av kilder. "Tobias" kan lastes ned som pdf-fil se lenger ned.

Byarkivet arbeider for tiden med 2 prosjekter, det ene er "Når endene ikke møtes - Fattigdom før og nå" og multikulturelle arkiver. Det er særlig Fattigdoms-prosjektet jeg synes er interessant for min egen del, da jeg har mye slekt i Oslo som nok levde under "fattigdomsgrensen" og hadde problemer med å få disse endene til å møtes. Oldefaren min ble, sammen med sine søsken "satt ut" med fattigunderstøttelse fra Kristianias fattigvesen, og finnes i disse arkivene.

En del av Byarkivets satsing i dette prosjektet er å digialisere og tilgjengeliggjøre arkivene etter Fattigvesenet. Foreløpig er registeret til hjemstavnsforhørene lagt ut her. Jeg hadde håpet at forhørene ville bli digitalisert, men etter de de sa på Byarkivet, er dette materialet så stort at kun deler av det vil bli digitalisert.

Men tilbake til invitasjonen!

Dette skal jeg kose meg med på torsdag!

Kopiert fra Byarkivets hjemmeside:

Når endene ikke møtes. Fattigdom før og nå.

Tid: 12.00-15.00
Program:
  • Unn Hovdhaugen presenterer prosjektet «Når endene ikke møtes. Fattigdom før og nå».
  • Johanne Bergkvist forteller om «Lange linjer i fattigdebatten»
  • Reidun Berger fra Fattighuset holder foredrag om «Fattigdom i dag»
  • Aina Basso snakker om pleiebarnas historie i innlegget «Englemakerskene»
  • Lansering av Tobias 2012 «Fattigdom og minoriteter i arkivene»
Omvisningen «Skatter i Byarkivet» i magasinet 15.00 og 16.00
Åpen lesesal 12.00-18.00.
Utstilling av foto fra =Oslo
Enkel servering.

Årets Tobias

 Kilde: http://www.byarkivet.oslo.kommune.no

Ingen kommentarer: