torsdag 30. mai 2013

Kvinners stemmerett i kommunevalg 1901

Logo brukt med tillatelse fra jubileumskomiteen!
stemmerettsjubileet.no
Mye skjer rundt om forbindelse med Stemmerettsjubileet. 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn.

Det er laget egen hjemmeside for aktiviteter og det finnes en egen side på Facebook.

I tillegg til hjemmesider og Facebook-sider på nett, og mange andre lokale aktiviteter og arrangementer for selve Stemmerettsjubileet, vil Statsarkivet i Oslo og Lokalhistorisk institutt ha en egen artikkelserie på Lokalhistoriewiki:

En viktig markering samtidig med stemmerettsjubileet, selvom det ikke er noe rundt "jubileumsår" er nemlig at kvinner i 1901 fikk stemme ved kommunevalg, og de kunne bli valgt inn som representanter i kommunestyrer.


De tre første presentasjonene er som følger:
Hver uke vil de presentere en ny kvinne. Husk å se på kildelisten nederst i hver artikkel, her er det linket til folketellinger og annet interessant personhistorisk kildemateriale.   

For å følge med på presentasjonene, kan det være greit å "like" siden til Statsarkivet i Oslo på Facebook, der de oppdaterer med lenker til de forskjellige artiklene. Kos deg!

Ingen kommentarer: