søndag 17. august 2014

Oversikt over Norske bygdebøker og hva de inneholder

Bygdebøker hos meg...
Bygdebøker er en unik norsk ressurs. Ved å kombinere disse med de tilgjengelige folketellinger og kirkebøker, kommer vi langt i slektsforskningen.  (Husk å dobbeltsjekke det du finner, feil forekommer oftere enn du tror, også i nye bøker).

Det er flere nettsider som har oversikt over bygdebøker i Norge.

Jeg bruker blant annet:
  • DIS-Norges Genelogiske ressurser - som i tillegg har mye annet av lenker til ressurser,
  • Slekt1.no som også lister bygdebøker, blogger og nettsider, og har oversikt over slektsrelatert materiale for salg i bokhandelen. Oversikten hadde tidligere en egen inngang til digitale bygdebøker, men denne kan jeg ikke se er der lenger. Det er istedet direkte link til de bøkene som finnes digitalisert.
  • Norsk Slektshistorisk forening har stor en oversikt i sin wiki over digitaliserte bygdebøker og lokalhistorisk materiale 
Jeg har visst om bygdeboksamlinga ved Universitetet i Nord Dakota, men har ikke tenkt noe mer over den. Men nettsiden deres er faktisk en gullgruve når det gjelder bygdebøkene! Jeg vet at samlingen deres ikke er komplett. Men den inneholder i hvertfall de områdene jeg for tiden jobber med.

Det alle de 3 listene nevnt over mangler, er en oversikt over hvilke bøker som inneholder ren bygdehistorie, og hvilke som inneholder slekts/gårdshistorie (hvis dette ikke framgår av tittelen). Men dette finnes i oversikten UND, Chester Fritz Library. .

Utsnitt av oversikt for Aremark i Østfold - det er lagt til type bok, om det er generell bygdehistorie, om det er gårdshistorie (og nederst er det en slektsbok - altså "People" )

Utsnittet viser altså hvilke av bindene som inneholder gardshistorie og hvilke som inneholder bare generell bygdehistorie. Noen ganger vil jeg også gjerne lese bygdehistorien, men som oftest er ikke det aktuelt. Ved fjernlån til lokalt bibliotek, er dette et greit hjelpemiddel, da slipper man å vente på en bok som faktisk ikke inneholder noe av det jeg har behov for. Eller, jeg slipper å ta bomtur til Deichman, for jeg vet at det ikke finnes en slekts/gårdshistorie for det området jeg trenger. For et par uker siden dro jeg for å se om det fantes noe for Eiker, og det kunne jeg ha sett for Nedre Eiker her og for Øvre Eiker her. Heldigvis var det andre ting jeg også skulle se på!

Denne oversikten er altså til samlingen i biblioteket, ikke en liste over alt som finnes i Norge. Jeg ser av listen at samlingen deres ikke er komplett (f.eks er ikke de 4 siste bindene fra Sørum i Akershus listet).

Siden er oversiktlig, og har både kartinngang og inngang via fylkesliste. Vil definitivt finnes i mine bokmerker under "Bygdebøker" heretter

2 kommentarer:

TilFedrene sa...

Nyttig blogginnlegg. Særlig linken til University of North Dekota og Arne Brekke sin bygdeboksamling. Den hadde jeg ikke høst om før.

Laila N. Christiansen sa...

Jeg hadde heller ikke tenkt på den informasjonen som fantes der før, og det var mitt poeng å få det fram :)